Full kontroll over forbruk og kostnader

Spesialavtale Energivakten Pluss

Med Energivakten Pluss får ditt borettslag eller sameie full oversikt over strømforbruket, og kan enklere gjennomføre tiltak som reduserer den totale energikostnaden.

  • To timer gratis ENØK-rådgivning (verdt 2000 kroner)
  • Full oversikt over strømavtalene
  • Varsler ved unormalt forbruk
  • Se når og hvor strømmen brukes
  • Et ferdig budsjett med full oversikt over energikostnader

Vilkår Energivakten pluss

1. Produkt

Produktet som leveres er Energivakten. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Energivakten finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling

Energivakten faktureres på strømfakturaen fra Norgesenergi til kunden. Betaling for Energivakten beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres det en kostnad per anlegg på 85,- kr mnd for Energivakten. Energivakten faktureres alle anlegg tilknyttet kundenummeret og i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift

3. Endring

Norgesenergi kan endre innholdet i og prisen for Energivakten. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Energivakten etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

4. Oppsigelse

Energivakten kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra Norgesenergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker.

Med spesialavtale hos NorgesEnergi er Energivakten Pluss gratis i seks måneder. Deretter koster den 85 kroner per måned per strømmåler.

  • To timer gratis ENØK-rådgivning (verdt 2000 kroner)
  • Full oversikt over strømavtalene
  • Varsler ved unormalt forbruk
  • Se når og hvor strømmen brukes
  • Et ferdig budsjett med full oversikt over energikostnader

Vilkår Energivakten pluss

1. Produkt

Produktet som leveres er Energivakten. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Energivakten finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling

Energivakten faktureres på strømfakturaen fra Norgesenergi til kunden. Betaling for Energivakten beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres det en kostnad per anlegg på 85,- kr mnd for Energivakten. Energivakten faktureres alle anlegg tilknyttet kundenummeret og i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift

3. Endring

Norgesenergi kan endre innholdet i og prisen for Energivakten. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Energivakten etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

4. Oppsigelse

Energivakten kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra Norgesenergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker.

Med spesialavtale hos NorgesEnergi er Energivakten Pluss gratis i seks måneder. Deretter koster den 85 kroner per måned per strømmåler.